Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Projekty UE

RPO-WM

Zext Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa ZEXT Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej.”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 
Głównymi celami projektu są:
  1. Wzrost eksportu towarów i usług,
  2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  3. Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
  4. Promocja regionu – Mazowsza.
 
Planowane efekty projektu:
  1. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  2. podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
  3. wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych,
  4. wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 1 etat.
 
Okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r.
 
Wartość projektu ogółem: 422 457,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 361 300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 162 548,87 zł
Kontakt

ul. Asfaltowa 22
05-070 Sulejówek, Polska.

tel. + 48 22 783 39 52
faks. +48 22 783 39 52